Tehetségsegítő Tanács programja 2013-2016

Az egyetem Tehetségsegítő Tanácsa tervezi egy tehetséggondozó projekt kiépítését tutori és mentori rendszer segítségével.

A feladatok a következőkben határozzák meg:

  • a Tehetségsegítő Tanács által összeállított tehetségkoncepció megvalósítása
  • a tehetségprojekt résztvevői kreatív, tehetséges hallgatók és mentoraik,
  • a projekt időtartama az intézménybe kerüléstől BA, MA, PhD program időtartamára vonatkozik
  • a hatékony munka érdekében kapcsolatot kell kialakítani a hallgatói szervezetekkel, meg kell alapítani az egyetemi Karrier Központot
  • a Tehetségsegítő Tanács ütemtervet kell, hogy kialakítson, ahol a munka részletes feladat és felelősének meghatározására is sor kerül

a./ Tehetségpontok létrehozása a karokon, melyet azok az oktatók és választott hallgatók alkotják, akik segítségével a tervezett program megvalósul.

b./ Tehetséges hallgatók beválogatása, kiválasztott pszichológiai szűrővizsgálattal történik (kreativitás, intelligencia, motiváció, pályaorientáció

c./ A  projektbe való bekapcsolódás az oktató ajánlásával is történhet, amiben az előzetes tanulmányi eredmények és a kutatómunka iránti érdeklődés szerepelhet

d./ a programba került hallgató, szakma-felelős oktató segítségével  végzi munkáját az egyetemen, valamint segítséget nyújthat helyi középiskolák tehetséges diákjainak érdeklődés és szakmairányú foglalkoztatásában

e./ a megfelelő képességgel bíró tehetséges hallgatók számára a különböző  tehetséggondozó formák ösztöndíj, tudományos diákkör, természet – és társadalmi szakmai műhelyek adnak lehetőségek tehetségük kibontakoztatására

f./ a programban résztvevő aktív, sikeres oktató munkája kedvezményekben, erkölcsi és anyagi elismerésben részesül

g./ az egyetem tehetségprojektjének bemutatkozása szakmai kötet összeállításával