Általános információk

Bemutatkozás

A pályázatok útján elnyerhető források egyre nagyobb jelentőséget kapnak, meghatározó szerepet töltenek be intézményünk képzési és egyéb tevékenységének fenntartásában, fejlesztésében.

A hazai és nemzetközi pályázati rendszerek által kínált lehetőségek mind hatékonyabb kihasználása alapvető érdekünk.

Ugyanakkor a hazai és nemzeközi pályázati intézményrendszer, a folyamatosan változó követelményrendszerhez történő alkalmazkodás és a pályázati hatékonyságunk növelése, a pályázók munkájának segítése nélkül jelentős szervezési, ügyintézési, adminisztratív, jogi, pénzügyi, stb. feladatokat ró a pályázatokkal foglalkozó kollégákra.

Számos, pályázatkezeléssel és általában a kutatás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos kérdéskör túlmutat a karok belső ügykezelésén.

Az NymE Pályázati Iroda azért jött létre, hogy a pályázati kiírások örökké változó világában pontos eligazodást adjon, naprakész információkkal rendelkezzen, ösztönözze a hazai és nemzetközi pályázatokon való részvételt, s hogy hidat teremtsen az ipari szereplők és az Egyetem között.

Az Iroda további célja egyrészt, hogy a pályázatíráshoz szükséges szakmai háttérrel, adminisztratív segítségnyújtással megkönnyítse a megvalósítható projektek életre hívását, s ezátal elősegítse az oktatás, a kutatás és az intézményfejlesztési finanszírozásba bevonható járulékos pénzeszközök növelését, másrészt, hogy az egymást kizáró, vagy a siker esélyét csökkentő pályázatokkal, valamint a karok közötti esélyegyenlőséggel kapcsolatos döntéshozatalt, a karok vezetői által delegált személyekből álló "operatív team"-mel közösen, rektori jóváhagyásra előkészítse.

Az NymE Pályázati Iroda feladata:

  • az intézmény egészét érintő pályázatok készítésének összefogása, a megvalósítás beindításának adminisztratív menedzselése,
  • szakértői segítségnyújtás a pályázatok elkészítése során, a szerződéskötés területén, projektmenedzsment tanácsadás, árajánlatok, közbeszerzési ügyletek bonyolítása során, átmeneti, illetve kiegészítő források felkutatása és rendelkezésre bocsátása, valamint a pályázati jelentési kötelezettség ellátása,
  • pályázati/kutatási/kapcsolattartó tevékenységek által igényelt kari, intézeti, tanszéki információk rendszeres gyűjtése, az információk összegzésére definiált adatbázisok karbantartása, frissítése,
  • kooperációs együttműködések kezdeményezése a régió vállalkozásaival, a társegyetemekkel, kamarákkal, önkormányzatokkal és a különféle szakhatóságokkal,
  • a különböző pályázati felhívások nyomon követése, azok megjelenítése,
  • az intézményt érintő - egyetemi, kari, intézeti, tanszéki - vagy egyéni (magánszemély) pályázati források ill. felhívások közzététele,
  • intézményi rangsorolást igénylő pályázatok esetén, sorrendiségi javaslattétel az erre illetékes testület (Rektori Tanács) felé,
  • a pályázatokhoz szükséges különféle szakhatósági igazolások időbeni beszerzése,
  • számítógépes nyilvántartás vezetése az Egyetem pályázati tevékenységéről a célból, hogy folyamatosan megismerhető legyen, hogy az Egyetem szervezeti egységei, ill. dolgozói

a.) milyen pályázatokon vettek részt,

b.) milyen tevékenységre nyertek el támogatást,

c.) milyen mértékű a megpályázott összeg,

d.) mekkora a projekt időtartama,

e.) milyen mértékű a támogatási összeg,

f.) kik vesznek részt az egyes pályázati témák lebonyolításában,

g.) ki vezeti az egyes pályázati témákat,

h.) szükséges adatok felvitele az "ELEMENTA" pályázatkezelői programba

 

Kérem, hogy a pályázatokkal kapcsolatos problémáikat, tanácsaikat, javaslataikat az alábbi címre továbbítsa:

 

NymE PÁLYÁZATI IRODA

9400. Sopron, Bajcsy Zs. u. 4

Fax: 99/518-615

 

 

Kovács Tibor

irodavezető

Tel.: 99/518-669

Mobil: 30/684-4121

Fax.: 99/518-615

 

Dr. Antal Réka

pályázati munkatárs

Te.: 99/518-358

Mobil: 30/330-4034

Fax.: 99/518-615

Email.: areka@nyme.hu

 

O P E R A T Í V - T E A M

 

Erdős Adrienn

NymE Apáczai Csere János Kar

9022. Győr, Liszt F. u. 42.

Tel: 96/503-680

Mobil: 70/281-6351

Fax.:96/516-749

 

Dr. Patyi Gábor

NymE Benedek Elek Pedagógiai Kar

9400. Sopron, Ferenczy J. u. 5.

Tel.: 99/518-930

Mobil: 20/987-7899

Fax.: 99/518-980

 

Dr. Bidló András

NymE Erdőmérnöki Kar

9400. Sopron, Ady E. u. 5

Tel.: 99/518-170

Mobil: 30/340-2474

Fax.: 99/518-249

 

Dr. Tolvaj László

NymE Faipari Mérnöki Kar

9400. Sopron, Bajcsy Zs. u. 4

Tel.: 99/518-140

Mobil: 20/542-1129

Fax.: 99/518-259

Email: tolla@fmk.nyme.hu

 

Dr. Pásztory Zoltán

NymE Faipari Mérnöki Kar

9400. Sopron, Ady E. u. 5

Tel.: 99/518-152

Mobil: 20/325-4955

Fax.: 99/518-151

 

Dr. Szepes András

NymE Geoinformatikai Kar

8000. Székefehérvár, Pirosalma u. 1-3

Tel: 22/516-526

Mobil: 30/994-6779

Fax.: 22/516-521

 

Dr. Andrássy Adél

NymE Közgazdaságtudományi Kar

9400. Sopron, Erzsébet u. 9

Tel.: 99/518-434

Mobil: 30/640-8701

Fax.: 99/518-491

 

Horváth Ilona

NymE - SEK

9700. Szombathely, Károlyi Gáspár - tér 4.

Tel.: 94/504-374

Mobil.: 70/609-5674