Hírek
hírlevél

Friss közlemények:

Az Új Széchenyi Terv keretein belül hamarosan megújulnak a hazai közoktatás informatikai eszközei

Az Új Széchenyi Terv keretein belül több mint 10 milliárd forint támogatásra számíthatnak a hazai közoktatási intézmények informatikai infrastruktúra fejlesztésekre. Várhatóan nagyjából 400 pályázat részesülhet a forrásból, amely így jelentősen támogathatja az egész életen át tartó tanulást és a legújabb munkaerő-piaci elvárásokhoz való alkalmazkodást.

Az Új Széchenyi Terv keretében tervezett kiírás nagyban hozzájárul majd a közoktatási intézmények informatikai eszközeinek korszerűsítéséhez, így alkalmazkodni tudnak a XXI. század kihívásaihoz. A beruházás kiemelt célja az egész életen át tartó tanulás és a munkaerő-piaci helytállás biztosítása. A versenyképes tudás megszerzéséhez elengedhetetlen a mai kor kívánalmainak megfelelő informatikai háttér kialakítása és működtetése a közoktatás minden szintjén.

2011. szeptember 12-én befejeződött a társadalmi egyeztetés a pályázati kiírással kapcsolatban. Az eddig beérkezett vélemények nagyon pozitívak, többek között üdvözlik a számítógép alapú nyelvi labor megvalósítását és az interaktív táblák használatának lehetőségét.

Az Új Széchenyi Terv nagy hangsúlyt fektet az esélyegyenlőség fenntartására, ehhez járul majd hozzá jelen pályázatban (TIOP 1.1.1-11) a mérés-értékelési rendszer. A módszer az egyéni képességekhez igazítja az oktatást és ezzel elősegíti a hátrányosabb helyzetűek felzárkóztatását.

Az ország egész területén pályázhatnak a közintézmények, kivéve a Közép-Magyarországi Régiót (Budapest, Pest megye). Többek között általános iskolák, szakiskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, alapítványok és egyházak lesznek jogosultak a támogatás igénybevételére.

Az Új Széchenyi Terv keretében az oktatási intézmények például számítógépeket, monitort, interaktív felületet, vetítővásznat, projektort szerezhetnek be. Ezen felül laptop, vezeték nélküli internet eléréséhez szükséges eszköz, valamint nyelvi labor teheti még hatékonyabbá a képzéseket.

A támogatás várhatóan vissza nem térítendő lesz és a projekt összes elszámolható költségét fedezi. A tervezet szerint 5 millió és 200 millió forint közötti összegre lehet majd pályázni.

Az Új Széchenyi Terv Magyarország felemelkedésének és talpra állításának programja. Fókuszában a dinamikus foglalkoztatás-bővítés, a vállalkozói szféra megerősítése és a tartós gazdasági növekedés áll.

Az Új Széchenyi Terv pályázati lehetőségei 2011. január 14-étől érhetők el a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon.

 

Kapcsolattartás a befejezett uniós projektek fenntartási időszakában

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség folyamatosan dolgozik a pályázati rendszer fejlesztésén, így különösen a végrehajtás gyorsításán és a pályázóbarát működés megteremtésén. Az Ügynökség ezért szeptember 1-jével bevezeti a befejezett projektek fenntartási időszaka alatt felmerülő adminisztrációs teendők támogatására szolgáló internetes rendszerét.

Az NFÜ – élve az internetes tájékoztatás lehetőségeivel -, jelentősen bővítette a Kedvezményezettek (nyertes pályázók) tájékoztatását, kényelmét szolgáló értesítések körét, így új szolgáltatás, hogy egyes határidők lejártát megelőzően automatikus emlékeztető levelek kerülnek kiküldésre. Az elektronikus információszolgáltatást a pályázat benyújtásán és a projektek lebonyolításán túl kiterjesztette a fenntartási időszakra is, ami a projektek befejezését követően kezdődik meg és legalább 5 évig tart (kkv-k, mikrovállalkozások esetében minimum 3 év).

A gyors tájékoztatást eredményező új szolgáltatás egyik nagy előnye, hogy a projektjüket befejezett Kedvezményezettek a jelentésekkel kapcsolatos döntésekről, információkról és a kötelezettségek teljesítéséről is kapnak figyelemfelhívó elektronikus értesítéseket. A hivatalos döntéseket és leveleket megtekinthetik, ha egyedi jelszavukkal belépnek a Pályázói Tájékoztató felületre – nyilatkozta Dányi Gábor, az NFÜ innovációs és informatikai elnökhelyettese.

Az NFÜ számára kiemelten fontos, hogy a projektek szabályosan és az európai uniós előírásoknak megfelelően valósuljanak meg ne csak a lebonyolítás, hanem a fenntartási időszak alatt is. Ennek érdekében 2011. szeptember 1-jétől a projektgazdák több esetben postai, illetve internetes úton is kapnak üzeneteket a fenntartási időszak alatt lezajló adminisztrációs teendők támogatására.

Ugyanakkor a Kedvezményezettek kizárólag elektronikus formában (interneten) kapják majd meg a projektfenntartási időszak meghatározásához szükséges adatbekérő levelet, amit hibás adatszolgáltatás esetén az intézményrendszer ismételten eljuttat számukra. Ugyanebben a formában az NFÜ két alkalommal emlékeztetőt küld az adatszolgáltatás szükségességéről és interneten keresztül igazolja vissza ezek beérkezését is. A Projekt Fenntartási Jelentés benyújtásának határidejéről, annak beérkezéséről, és elfogadásáról a szintén internetes értesítés kerül kiküldésre. A hiánypótlás és korrekció határidejéről kétszer kapnak majd emlékeztetőt a Kedvezményezettek, akik a kért dokumentumok beérkezésének visszaigazolásáról szintén internetes úton értesülhetnek.

Bízunk abban, hogy az elektronikus – internetes pályáztatás bevezetése a kedvezményezettek számára könnyebb, gyorsabb és egyszerűbb információáramlást tesz lehetővé, ezzel együtt hatékonyabbá válik a pályázati rendszer – foglalta össze Dányi Gábor elnökhelyettes.

 

Tovább gyorsult és kényelmesebb lett a pályáztatás

 Az NFÜ szeptember 1-jétől megkezdi a papírmentes, internetes pályáztatás bevezetését. A pályázók gyors tájékoztatását eredményező új szolgáltatás lényege, hogy megszűnik a postai úton történő időigényes kommunikáció, levelezés.

Az információáramlás postai útja helyett a pályázó a pályázatával kapcsolatos döntések, értesítések keletkezéséről figyelemfelhívó elektronikus levelet kap, maga a döntés, információ pedig az EMIR Pályázói Tájékoztató felületre belépve tekinthető meg.

Az internetes információszolgáltatás előnyei:

- gyors információszolgáltatás: a pályázó a döntés vagy az értesítés megszületését követő 10-30 perc múlva olvashatja a számára megküldött levél tartalmát az EMIR Pályázó Tájékoztató felületen;

- kötöttségektől mentes információ elérés: a pályázó az interneten keresztül földrajzi kötöttségektől mentesen, tetszőleges időpontban tekintheti meg pályázatával kapcsolatos döntéseket;

- gyorsabb döntéshozatal: a pályázó hamarabb reagálhat az értesítésekre, ezzel gyorsul a döntéshozatal; 

- költségtakarékosság: egyes értesítéseknél megtakarítható a papír, a nyomtatás, valamint a postai küldés költsége.

Az NFÜ részéről Dányi Gábor innovációs és informatikai elnökhelyettes elmondta, hogy az ún. azonnali értesítések rendszerét elsőként az Új Széchenyi Terv pályázatai tekintetében a döntés-előkészítés eljárásrendi szakaszában vezetik be.

A pályázóval történő kapcsolattartás elsődlegesen a Pályázói Tájékoztató (PályTáj) felületen keresztül történik, mely az NFÜ honlapjáról egyedi, titkos jelszóval elérhető interaktív felület. A Pályázói Tájékoztató felület használatához szükséges jelszót a pályázó részére az intézményrendszer a pályázat befogadásáról szóló értesítésben bocsátja a rendelkezésére. Az NFÜ – élve az internetes tájékoztatás lehetőségeivel –, jelentősen bővítette a pályázók tájékoztatását, kényelmét szolgáló értesítések körét, így új szolgáltatás, hogy a hiánypótlás és tisztázó kérdés határidőinek lejártát megelőzően emlékeztető levelek kerülnek kiküldésre.

A döntés-előkészítés során az intézményrendszer a levelek és értesítések döntő többségét internetes úton küldi meg. Ez alól csak két tájékoztatás jelent kivételt: a pályázat befogadásáról szóló döntés, amely tartalmazza az EMIR Pályázói Tájékoztató használatához szükséges jelszót, illetve a pályázat elutasításáról szóló döntés a befogadási kritériumok teljesítésének hiánya miatt.

A pályázók a jövőben interneten keresztül kapják meg a hiánypótlásra történő felszólítást is. Az NFÜ emlékeztetőt küld a hiánypótlás határidejét megelőzően, illetve a hiánypótlás beérkezéséről is. Hasonló lesz az eljárás a tisztázó kérdés esetén is. Internet alapú tájékoztatást kapnak az érintettek az előbbieken kívül akkor is, ha a pályázat értékelése megtörtént, megszületett a támogató vagy elutasító döntés, valamint abban az esetben, ha az NFÜ tudomásul vette a pályázó visszalépését.

A pályázónak az intézményrendszer felé a döntés-előkészítés során két lehetséges esetben kell információt szolgáltatnia: hiánypótlás esetén, illetve tisztázó kérdés felmerülésekor:

- Abban az esetben, ha a pályázónak hiánypótló dokumentumokat kell beküldenie az intézményrendszer részére, a benyújtást – az erről szóló internetes értesítés alapján – postai úton kell teljesítenie.

- Abban az esetben, ha tisztázó kérdés merül fel, az arra adott válasz a Pályázói Tájékoztató felületen, interneten keresztül küldendő meg.

Bízunk abban, hogy az elektronikus – internetes pályáztatás bevezetése a pályázók számára könnyebb, gyorsabb és egyszerűbb információáramlást tesz lehetővé, ezzel együtt hatékonyabbá válik a pályázati rendszer. – foglalta össze Dányi Gábor elnökhelyettes.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség folyamatosan dolgozik a pályázati rendszer fejlesztésén, így különösen a döntéshozatal és a kifizetések gyorsításán, illetve az ügyfeleket középpontba helyező pályázóbarát működés megteremtésén.

 

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálati Osztály

 

Társaságunk számára kiemelt prioritás, hogy a pályázók, kedvezményezettek, minél gyorsabban és közvetlenebbül tudjanak segítséghez és információhoz jutni, akár a saját már folyamatban lévő pályázatuk kapcsán, akár újabb pályázati lehetőségek tárgyában. Ezért a jövőben az Ön számára három kapcsolattartót nevezünk meg, akiket közvetlen telefonszámon és e-mail címen bármikor, bármilyen kérdésben meg tud keresni.

Felsőoktatással kapcsolatos pályázatok esetében:

Az Ön kijelölt kapcsolattartói:

  • Kovács Tímea:         1/ 273 – 4258
  • Pék Vivien:             1/ 273 – 4263

E-mail: felsooktatas@esza.hu

Ügyfélszolgálatunk a következő időpontokban áll az ügyfelek rendelkezésére:

Hétfőn és szerdán: 9:00 – 17:00,

Kedden és csütörtökön: 9:00 – 16:00,

Pénteken: 9:00 – 14:00 óra között.

Teljes hír megtalálható az alábbi címen: http://www.esza.hu/hir/ugyfelszolgalat_1592

 

 

ESZA Nonprofit Kft. :

Felkerült az ESZA Nonprofit Kft. honlapjára (www.esza.hu Nyitó oldal » Hasznos információk » Uniós segédletek, dokumentumok) a kedvezményezett pénzügyi megvalósítását segítő szabályozó segédlet: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai.

A kedvezményezetteknek szóló pénzügyi segédletet felülvizsgálatra azért került sor, mert az egységes fejlesztéspolitika irányelve mentén, az egyszerűbb és átláthatóbb pályázati rendszer kialakításának érdekében 2011. január 1-jétől az ESZA Nonprofit Kft.  átvette a Wekerle Sándor Alapkezelőtől és a Strukturális Alapok Programirodától az uniós finanszírozású HEFOP, TÁMOP, TIOP és KMOP pályázatainak kezelését.

A Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. dokumentum minden ÚMFT-s (2011. február 9-ig megjelent pályázatok) kedvezményezettre érvényes, függetlenül attól, hogy a projekt megvalósítása mely szakaszában van. Ezzel egyidőben a korábbi pénzügyi segédletek (Útmutató a kifizetési igénylés összeállításához TÁMOP, TIOP, KMOP konstrukciók esetében; Pénzügyi részletes szabályainak korábbi verziói) visszavonásra kerülnek.

Főbb tartalmi változások:

-          Konzorciumra vonatkozó szabályok (kis támogatástartalom értelmezése)

-          Költségösszesítők használata és az összesítőkhöz benyújtandó dokumentumok köre

-          Piaci ár igazolásának általános feltételei

-          Kedvezményezett partnerének, tulajdonosának, fenntartójának, kapcsolt vállalkozásának részvétele a projektben

-          Negatív tételek elszámolása (sztornó és helyesbítő számlák)

A 2011. június 1-e után beadásra kerülő kifizetési igényléseket (időközi, záró) a segédletben foglaltak szerint kell összeállítani.

 

 

 

ELÉRHETŐEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV SZERKESZTHETŐ ARCULATI ELEMEI

Megtalálhatóak a honlapon az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) arculati kézikönyvének szerkeszthető arculati sablonjai. A kézikönyv magába foglalja az ÚSZT kommunikációjának valamennyi vizuális követelményét. A szerkeszthető elemek a kedvezményezettek, valamint a közreműködő szervezetek munkáját segítik.

Minden projekt esetében az Új Széchenyi Terv arculati előírásait kell betartatni. A korábban régi arculattal elkészített eszközök cseréje azonban nem követelmény.

Kapcsolódó dokumentumtárak

 

 

ELŐZETES REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG A HELYI HŐ- ÉS HŰTÉSI ENERGIAIGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL CÍMŰ (B JELŰ) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSNÁL

A közreműködő szervezethez a Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (B) című (KEOP-2011-4.2.0/B kódszámú) pályázati kiírásra 2011. augusztus 19. után beérkező, minimum 500 millió Ft támogatást igénylő pályázatok esetén előzetes regisztrációra van szükség, amelynek a pályázat beérkezését legalább 3 hónappal meg kell előznie.

Az előzetes regisztráció lépései:

1. A https://sso.nfu.hu/form/index/id/4 linkre kattintva jelentkezzen be az SSO-rendszerbe (amennyiben nem rendelkezik azonosítóval, töltse ki a rövid regisztrációs űrlapot).

2. Az SSO rendszerbe történő belépés után kitölthető az ELŐZETES REGISZTRÁCIÓS LAP (KEOP-2011-4.2.0.-B), majd a mentés gombra kattintva az előzetes regisztráció lezárható.

3. Ezután az SSO rendszerbe való belépéshez használt e-mail címre a rendszer automatikusan kiküldi a pályázathoz tartozó elő-regisztrációs számot.

Az előzetes regisztráció célja, hogy az intézményrendszer minél pontosabb információt kapjon a várható pályázati igényekről, és minél közvetlenebb segítséget tudjon nyújtani a pályázóknak. Az előzetes regisztráció – a fent megjelölt esetekben - kötelező, de nem jelent semmiféle előnyt, illetve kötelezettségvállalást az intézményrendszer részéről.

 

Kapcsolódó dokumentumtárak

  

 

 

MÓDOSÍTÁS A TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE NYUGAT-DUNÁNTÚLON CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSBAN

Felkerült a honlapra a Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Nyugat-Dunántúlon című, NYDOP-2.1.1/I-11 kódszámú pályázati felhívás módosított változata.

A felhívásban történt változások az alábbiak:

1. A C4. pontban a „Regionális beruházási támogatás” kategóriába bekerült a „q” jogcím (a pályázókat nem érintő, technikai módosítás)

2. Az E.2.2 Tartalmi értékelés pontozással értékelt tartalmi szakmai szempontjai közül az 1. számúban történt változás: javításra került, hogy a szakmai alkalmassági értékelés 4, 5, 6, 8, 9, 10 kritériumai esetén kapott értékelés kerül pontozásra (a korábbi változatban szereplő  3, 4, 5, 7, 8, 9 kritériumok helyett).

 

Kapcsolódó dokumentumtárak

 

 

 

 

Elérhetőek a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázataihoz tartozó nyomtatványok.

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ honlapjáról letölthetőek a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázataihoz tartozó nyomtatványok. A támogatási szerződésmódosítások lebonyolítását a jövőben ezen formanyomtatványok bevezetésével kívánják segíteni, egyszerűsíteni.

 

A dokumentumokkal kapcsolatos minden fontos információ megtalálható a MAG Zrt. honlapján.

 

A kormány 303/2010. (XII. 23.) számú rendelete alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnevezése 2011. január 1-jei hatállyal Nemzeti Innovációs Hivatalra változott, és ezzel az elnevezéssel működik tovább. A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget jelölte ki, mint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésére kijelölt szerv. Az Innovációs Alap tekintetében a közreműködő szervezet feladatait egységesen a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. végzi.

 

Kapcsolódó tartalmak:

 

Kapcsolódó linkek:

 

 

 

Az Operatív Programokkal kapcsolatban közzétett aktuális pályázókat érintő közleményeket itt találja:

 

 

Operatív programokat érintő szakmai kérdéseivel kérjük, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Contact Centerét keresse a 06-40/638-638-as kék számon, illetve az nfu@meh.hu e-mail címen.

 

 

Egyes témákkal kapcsolatban felmerült kérdéseire választ kaphat a pályázat kiírók által közzétett "Gyakran Ismétlődő Kérdések"  rovatban.

Gyakran ismételt kérdések rovata és elérhetőségei:

 

 

Milyen pályázati kiírások várhatók a következő 2-3 évben

Az alábbiakban rövid összefoglalást adunk közre a várható pályázatokról. A lista csak a gazdálkodó szervezetek számára legfontosabb, ún. Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázatait tartalmazza. Ezeken kívül a régiók fejlesztési programjai is tartalmaznak gazdaságfejlesztési pályázatokat. Ezek forráskerete azonban lényegesen szerényebb!)

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

 

1. prioritás: K+F és innováció a versenyképességért

Célja: A vállalkozások K+F ráfordításainak növelése

Pályázati konstrukciók:

1.1.1: piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység, együttműködés

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 13 Mrd Ft Mérték: rendelet szerint

Kedvezményezett: 130 gazdasági társaság, szövetkezet Támogatás: 50-300 M Ft

1.1.2: kutatási központok fejlesztése

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 9 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 50%

Kedvezményezett: 20 gazdasági társaság Támogatás: 400-1000 M Ft

1.2.1: pólus innovációs klaszterek

Típus: egyfordulós Keret: 15,2 Mrd Ft Mérték: rendelet szerint

Kedvezményezett: 10 klaszter-üzemeltető társaság Támogatás: 400-6000 M Ft

1.2.2: innovációs és technológiai parkok

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 21 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 30%

Kedvezményezett: 6 pólusvárosi fejlesztő társaság Támogatás: 2000-5000 M Ft

1.3.1: vállalati innováció

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 27,8 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 50%

Kedvezményezett: 350 gazdasági társaság Támogatás: 25-200 M Ft

1.3.2: vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 5,9 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 40%

Kedvezményezett: 8 gazdasági társaság Támogatás: 200-1500 M Ft

1.3.3: technológia-intenzív start-up vállalkozások

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 1,2 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 80%

Kedvezményezett: 40 társaság Támogatás: 25-100 M Ft

 

2. prioritás: a vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése

Célja: a vállalati szektor által megtermelt bruttó hozzáadott érték növekedése

Pályázati konstrukciók:

2.1.1. vállalati technológia fejlesztés

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 49,5 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 30%

Kedvezményezett: 2600-3000 társaság, szövetkezet, vállalkozó Támogatás: 1-500 M Ft

2.1.2. munkahelyteremtés hátrányos helyzetű kistérségben

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 32,5 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 40%

Kedvezményezett: 320-360 társaság, szövetkezet, vállalkozó Támogatás: 5-500 M Ft

2.1.3 nemzetközi szolgáltató központok létrehozása

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 5,2 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 30%

Kedvezményezett: 11-14 társaság, szövetkezet, vállalkozó Támogatás: 1-500 M Ft

2.1.4 környezetvédelmi szempontú technológiakorszerűsítés

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 4,9 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 40%

Kedvezményezett: 55-75 társaság, szövetkezet, vállalkozó Támogatás: 20-200 M Ft

2.2.1 vállalati folyamat-menedzsment

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 3,8 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 50%

Kedvezményezett: 300 társaság, szövetkezet, kamara Támogatás: 3-20 M Ft

2.2.2 irányítási rendszerek, szabványok bevezetése

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 1,9 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 50%

Kedvezményezett: 2000 társaság, szövetkezet, vállalkozó Támogatás: 0,6-2,25 M Ft

2.2.3 e-kereskedelem, e-szolgáltatások

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 2,7 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 50%

Kedvezményezett: 360-410 társaság, szövetkezet, kamara Támogatás: 3-20 M Ft

 

3. prioritás: a modern üzleti környezet erősítése

Célja: logisztikai központok által generált árbevétel növekedés, szélessávú hálózat elterjedése

Pályázati konstrukciók:

3.1.1 hálózati infrastruktúra létrehozása

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 16,8 Mrd Ft Mérték: rendelet szerint

Kedvezményezett: 360-420 gazdasági társaság, konzorcium Támogatás: 10-250 M

3.2.1 logisztikai központok és szolgáltatások

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 9,6 Mrd Ft Mérték: legfeljebb 50%

Kedvezményezett: 28-40 működtető társaság, szövetkezet, vállalkozó

Támogatás: a beruházás céljától függően

intermodális logisztikai központok esetében: 50-750 mFt, de legfeljebb annyiszor 1 mFt, ahányszor 200 tonna, vagy 10 TEU intermodális átterelését elvégzi.

Regionális logisztikai központok esetében 50-250 mFt.

3.3.2 Jeremie típusú pénzügyi programokhoz tanácsadás

Típus: egyfordulós, nyílt Keret: 0,7 Mrd Ft Mérték: 50%

Kedvezményezett: 200-220 társaság, szövetkezet vállalkozó, alapítvány egyesület vállalkozásfejlesztő Támogatás: 0,5-100 M Ft

 

4. prioritás: Jeremie típusú pénzügyi eszközök

Célja: a hitellel nem rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások arányának éves csökkenése

Pályázati konstrukciók:

4.1.1 mikrohitelek nyújtása

Típus: A holdingalap kezelője (HAK) által közzétett nyílt eljárás, tárgyalás, szerződéskötés Keret: 54,2 Mrd Ft

Kedvezményezett: 25-30 pénzügyi közvetítő, 11.500 végső kedvezményezett mkv.

4.2.1 portfólió garancia

Típus: a HAK által közzétett nyílt eljárás, tárgyalás, szerződéskötés Keret: 23,8 Mrd Ft

Kedvezményezett: 15-18 pénzügyi köz-vetítő, 17.500 végső kedvezményezett kkv.

4.3.1 kockázati tőkealapok

Típus: A HAK által közzétett nyílt eljárás, tárgyalás, szerződéskötés Keret: 9 Mrd Ft

Kedvezményezett: 3 tőkalap, 20 végső kedvezményezett

 

 

A mechanizmusokra pályázatot benyújtani még nem lehet!

>>>részletek<<<

Várhatóan májusban jelennek meg az első kutatás-fejlesztési pályázatok az Új Magyarország fejlesztési terv keretében.

Hat ilyen kiírás várható, ezek révén 42 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni.

 A Világgazdaság szerint bizonyára sláger lesz a vállalati innovációt ösztönző, a legnagyobb keretű kiírásterv. Itt az előirányzott 14,78 milliárd forintból hozzávetőleg 130-140 projekt számíthat - minimum 25, maximum 200 milliós - dotációra.

A tervezett keret nagyságát tekintve a második helyre a vállalati kutatás-fejlesztési profil erősítését szolgáló felhívás kerül. Itt 8,4 milliárd forintot készül szétosztani a kiíró hatóság, meglepően kevés, mindössze tíz projekt között.

A keret nagysága - 8,207 milliárd forint - alapján a harmadik a sorban az innovációs és technológiai parkok támogatását szolgáló pályázatterv, ez még az előzőnél is több - minimum 1, maximum 4 milliárd forint - fejlesztési forrást biztosíthat összesen két nyertes projektnek.

Forrás: www.fn.hu

 

Elindult az első körben megjelenő regionális operatív programok (ROP-ok) pályázati kiírásainak társadalmi egyeztetése

 

Meghosszabbított beadási időszakok és változtatások a vállalkozásfejlesztési pályázatoknál

 

VÁLTOZÁS!

 

A Mobilitás pályáztatással összefüggő feladatait az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. veszi át.2007. január 1-jétől.

 

Kérjük, hogy 2007. január 1-jétől a következő elérhetőségeket használja (pályázati beszámolók, módosítási kérelmek megküldése, információk kérése stb. esetén):

 

ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.

(ESZA Kht.)

Hazai Programigazgatóság

Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 96. vagy 1590 Budapest, Pf.: 102.

Telefonszám: (06-1) 273-4250 vagy 273-4253

Az Internetes Pályázati Rendszer átmenetileg továbbra is innen, a www.mobilitas.hu honlapról érhető el.

Pályázatokkal összefüggő részletes információkat az átállási munkálatok befejezése után a www.esf.hu honlapon talál majd.

 

 

 

270 milliárd forintot költhetünk a következő hét évben A 21. század iskolája elnevezésű zászlóshajó programra, adta hírül közleményében az Oktatási és Kulturális Minisztérium. Az átfogó, több részből álló program keretében az ország 13 ezer 868 iskolaépületének a felét újítják majd fel. 65 milliárd forint áll rendelkezésre az oktatás informatikai fejlesztésére, 100 milliárd az iskolafelújításokra. Az oktatás tartalmi megújítására 94, az úgynevezett Befogadó iskola-programra 14 milliárd forint jut. A pályázatokat az idei év második felében írják ki, így 2008-ban megkezdődhet az intézmények felújítása.

 

 

A kormány által az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében elfogadott operatív programok:

 

Értesítjük, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció területén 2006. év végén és 2007. év elején életbe lépett új jogszabályok, illetve jogszabályváltozások (277/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a Nemzeti, Kutatási és Technológiai Hivatalról, 283/2006. (XII.23.) Korm. Rendelet a tudomány - és innováció-politikával összefüggő egyes jogszabályok módosításáról, 1/2007. (I.9.) MeHVM-GKM együttes rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 15/2004. (II.16.) GKM-IHM-OM-PM-TNM együttes rendelet módosításáról) jelentősen befolyásolják, illetve módosítják a KPI tevékenységi körét.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program pályázatának harmadik körére vonatkozóan a pályázati adatlap hivatalos formanyomtatványa, a pénzügyi tervezéshez szükséges euró-árfolyam, valamint a pályázati útmutató bizonyos részei módosításra kerültek. A 2006. október 1-2007. március 31. közötti időszakban csak az új adatlapon beküldött pályázatok kerülhetnek befogadásra (e közlemény megjelenésének napjáig postára adott pályázatok esetében a változások miatt szükséges esetleges módosítások hiánypótoltatás során kerülnek javításra). A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. március 31.  Letölthető: http://www.nfh.hu/./index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=ci_98

 

 

Svájci támogatás a magyar oktatásnak és kultúrának

            8,5 millió svájci frankkal támogatja a svájci állam a magyar oktatási és kulturális programokat az elkövetkező öt évben, adta hírül az Oktatási és Kulturális Minisztérium. Az erről szóló megállapodást Hiller István szakminiszter és Charles Kleiber, a svájci oktatási és kulturális ügyeket irányító államtitkár Budapesten írta alá. A tárgyaláson az összeg felosztásáról is döntöttek. A felek egyetértettek abban, hogy a támogatás legnagyobb része százharminc magyar hallgató egyetemi ösztöndíját fedezze. A cél, hogy mesterképzésre, doktori, illetve posztgraduális képzésekre jelentkezhessenek a svájci egyetemeken ismereteiket bővíteni kívánó fiatalok. „A megállapodás annak a csomagnak a része, amelynek keretében Svájc összesen egymilliárd svájci frank értékű támogatást ad az Európai Unióhoz nemrég csatlakozott tíz országnak, köztük hazánknak is. Az EU bizottságával kötött megállapodást Svájcban a közelmúltban megtartott népszavazáson is elfogadták, tehát a tervek szerint az év második felében elindulhatnak az általa támogatott programok az új tagállamokban, így Magyarországon is”, áll az OKM sajtóközleményében

A Tempus Közalapítvány felhívása: Hungarian Research Directory 2007

A Tempus Közalapítvány 2007-ben is megjelenteti a Hungarian Research Directory (HRD) című angol nyelvű kiadványát, mely először 2003-ban, majd 2005-ben került kiadásra. A több mint  247 intézményi bemutatkozó  tudományterületek szerinti felosztásban, az on-line verzióban kereshető adatbázisként lesz hozzáférhető. A kiadvány célja a magyar kutatási élet szereplőinek népszerűsítése, illetve a hazai részvétel elősegítése európai kutatási együttműködésekben. A HRD-t az Európai Kutatási Mobilitási központoknak, kutatóintézeteknek, tudományos akadémiáknak küldik ki. Jelen felhívás azon intézményeknek, cégeknek  szól elsősorban, akik a korábbi években nem éltek a megjelenés lehetőségével, most azonban fel szeretnék tölteni adataikat az ingyenes adatbázisba. A már bejelentkezett intézményeket adategyeztetés céljából a Tempus Közalapítvány e-mailben keresi meg. A 2005-ös kiadvány pdf és kereshető adatbázis formátumban a  Nemzeti Kutatási Mobilitási Portálon (http://www.eramore.hu) érhető el on-line,  illetve az új intézmények itt regisztrálhatnak.   A 2006. december 20-ig regisztrálók részére tudják garantálni a nyomtatott kiadványban való megjelenést. További információt  dr. Klekner Bíbortól kérhetnek az érdeklődők.   (bibor.klekner@tpf.hu)

 

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda tájékoztatása a munkabéren kívüli személyi kifizetésekről

2006. november 1-jétől a benyújtott elszámolásokban személyi költségként a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozók részére a munkabéren kívül jogcímként kizárólag a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § -a szerinti kereset-kiegészítés alkalmazható. A fentiek következtében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodánál kezelt projektjeiknél az érintett kedvezményezettek 2006. évi novemberi alap munkabéren felüli juttatást már csak ezen a jogcímen fizethetnek ki. Felhívjuk figyelmüket, hogy a kereset-kiegészítésről szóló megállapodásokban a feladatok pontos leírása szükséges

 

 

Közlemény az AVOP pályázatok beadási határidejének módosulásával kapcsolatban    Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) még pályázható intézkedéseinek esetében 4 alintézkedés kivételével (1.3.1. Akvakultúra. Tógazdaságok és iparszerű haltermelő rendszerek építése, felújítása, halkeltetők korszerűsítése, 1.3.2. Halfeldolgozók építése, bővítése, felújítása és korszerűsítése, 1.3.3. Természetes vízi halászat, 1.3.5. Halászati termelői szervezetek támogatása)

Strasbourgban aláírták a 2007-2013-as költségvetési megállapodást  Az EP szerdán hivatalosan is áldását adta a parlamenti küldöttség és a tagállamokat képviselő osztrák elnökség között április 4-én megkötött intézményközi megállapodásra, amelyet most, a szavazás után a Bizottság és a Tanács képviselője is aláírt. tovább

 

Irinyi János Program - a pályázat felhívás tervezete Az "Irinyi János Program - Vállalkozások beszállítói és technológiai innovációs együttműködésének fejlesztése" című pályázat felhívásának tervezete letölthető honlapunkról. [részletek...]

 

Ingyenes pályázatíró képzések pedagógusoknak

Pályázatírói és közbeszerzési ismereteket szerezhetnek a pedagógusok a Tempus Közalapítvány támogatott képzésein, amelyek bármely pályázati rendszerben hasznosíthatók. A Regionális Fejlesztés Operatív Program egyik kiemelt célja, hogy a helyi területfejlesztési intézmények munkatársait felkészítse az európai uniós feladatok sikeres és hatékony ellátására. Ennek keretében március 17-től új célcsoportként a pedagógusok is pályázhatnak képzési támogatásra. A támogatás mértéke 250.000 Ft/fő, amelyből akár 2, vagy 3 akkreditált képzés is elvégezhető a Tempus Közalapítványnál.A kurzusok elvégzésével a hallgatók az EU-s és hazai támogatások sikeres felhasználására, a projekttervezéstől a végrehajtásig tartó feladatokra készülhetnek fel, valamint gyakorlati ismereteket szerezhetnek a közbeszerzési folyamatokkal kapcsolatosan. Így a megszerzett ismereteket hasznosíthatják például az iskolai nyaraltatáshoz, sporteseményeken való részvételhez, eszközbeszerzéshez, kulturális rendezvények szervezéséhez, vagy intézményi infrastruktúra-fejlesztéshez szükséges támogatások megszerzésében. A képzéseket nevelőtestületek számára - 15 fő jelentkezése esetén - az ország bármely régiójában, bármely időpontban elindítják. A végzett hallgatók számára a Tempus Közalapítvány tanúsítványt állít ki. A pályázati dokumentációt a képzés megkezdése előtt legalább 30 nappal kell beküldeni a területileg illetékes Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. Ennek összeállításában a Közalapítvány munkatársai igény szerint segítséget nyújtanak. További információ a támogatási lehetőségről és a legközelebb induló képzésekről a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu

 

Pályázói tájékoztató felület – GVOP K+F pályázók részére A Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) „Pályázói tájékoztató felületet” hozott létre, melyen a GVOP K+F pályázaton résztvevő ügyfeleink nyomon követhetik a pályázati folyamattal kapcsolatos adataik alakulását. részletek...

 

Norvég alap

Norvégia a tíz újonnan csatlakozott ország részére kétoldalú szerződésekkel létrehozta a Norvég Finanszírozási Mechanizmust (Norvég Alap), melynek teljes összege 5 éven keresztül évi 113 millió euró, amelyből Magyarország részesedése 13%, azaz évi 15 millió euró. A fenti alapokból Magyarország 5 éven keresztül összesen évi 27 millió euró (kb. 6 milliárd forint) támogatást kap. A két támogatási alap eljárásrendje egységesnek tekinthető, mivel egységes szabály-rendszer vonatkozik rájuk, és egységes intézményrendszer is kezeli őket. Prioritások

Környezetvédelem

Fenntartható fejlődés

Az európai örökség megőrzése

Humánerőforrás-fejlesztés és oktatás

Egészségügy

Gyermek és ifjúság

Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttműködés

Bel- és igazságügyi együttműködés

Tudomány, kutatás, közös kutatási tevékenység

Az alapokkal kapcsolatos kérdéseivel keresse kollégáinkat:

Kozma Krisztinát (327-0843) vagy Czellár Orsolyát (327-0840

Pályázati információk

 

Tények, adatok, jövőbeni kilátások - EU 7. Keretprogram -

Az Európai Bizottság a 7. Keretprogramra készített javaslatait alátámasztandó, részletes tanulmányt készített, mely az európai kutatás helyzetének pénzügyi hátterét vizsgálja. A többi globális szereplővel összehasonlítva a dokumentum felhívja a figyelmet Európa gyenge pontjaira: - a GDP arányos kutatás-fejlesztési ráfordítások alacsony szintje - a privát szektor csekély befektetési hajlandósága - az alacsony kutatói létszám. További információ: http://europa.eu.int/comm/research/rtdinfo/46/article_2929_en.html.

 

 

 

 

Uniós pénz induló vállalkozásoknak Európai uniós pénzből nemzeti inkubátorház-hálózat alapítását és induló vállalkozásoknak speciális kockázatitőke-alapok, úgynevezett magvető alapok létrehozását vette tervbe az Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány - tudta meg a Napi Gazdaság Garab Kingától, az alapítvány igazgatójától. Garab Kinga úgy véli, hogy 2007-2013 között a magvető és a nemzeti inkubációs programra együttesen 25 milliárd forint kellene, ami nagyrészt az EU strukturált alapjaiból szerezhető meg. Forrás: http://www.uzletessiker.hu/cikk.php?id=244&cid=14696

 

 

 

 

 

 

A feladatok átadása, illetve az átszervezések technikai lebonyolítása alatt a pályázat- és szerződéskezelés bizonyos elemei (a szerződések, szerződésmódosítások aláírása, támogatások kifizetése, panaszkezelés, stb.) mind a Kutatás és Technológiai Innovációs Alap, mind a Strukturális Alapok pályázatai tekintetében a fentiek miatt - az átszervezést irányítók és munkatársaink minden igyekezete ellenére - késedelmet szenvedhetnek.

Kérjük tisztelt Pályázóink és szerződéses Partnereink megértését az átmeneti helyzetből adódó nehézségek miatt, és további szíves türelmüket az új működési rend szerinti tevékenységek beindulásáig.

Tájékoztatjuk, hogy az egyszerűbb ügyintézés, a közvetlenebb kapcsolattartás céljából 2011. július 4-től ügyfélszolgálatunk átalakításra kerül.