TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0018

Program címe: Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

 

Projekt címe: TALENTUM – hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen

 

Projektmenedzser: Kincses Zsolt (kincses@ktk.nyme.hu, 36 99 518-491)

 

 

Elérhetőség: 9400, Sopron, Erzsébet utca 9.

 

 

Projektmenedzsment

 

Projektmenedzser:

Kincses Zsolt egyetemi adjunktus (kincses@ktk.nyme.hu, +36 99 518-491)

 Projektmenedzser helyettes:

Dr. Lőrintcz Ildikó egyetemi docens, általános dékánhelyettes (lorincz@atif.hu, +36 96 516 – 732)

Szakmai projektvezető: Prof. Dr. Albert Levente egyetemi tanár, általános rektorhelyettes (lalbert@emk.nyme.hu, tel.: +36 99 518 174)

 Alprojekt vezetők:

Dr. habil. Bodnár Gabriella egyetemi docens (bodnar.gabriella@bpk.nyme.hu)  (+36 70 331-2661)

           

Dr. Antonio Donato Sciacovelli tudományos dékánhelyettes  (sciacovelliantonio@btk.nyme.hu, (+36 94 504-524, +36 94 504-329, +36 94 504-559)

 

Dr. Varga László egyetemi docens (varga.laszlo@bpk.nyme.hu, (+36 99 518-931)


Pénzügyi menedzser: Illyés Istvánné gazdasági előadó (illyes.istvanne@nyme.hu, (+36 99 518-659)

 

Célkitűzések

 

A projekt általános célja olyan komplex feltételek megteremtése az Egyetemen, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az egyedi, és közösségi tudományos fejlődésre. Cél továbbá az Egyetem belső megújulásának támogatása a minőségi tudományos utánpótlás-nevelés érdekében.

Általános cél, hogy az Egyetem tehetséggondozó műhelyeinek (Doktori Iskolák, szakmai műhelyek, TDK Körök, szakkollégiumok) összehangolt fejlesztése valósuljon meg: a tehetségek egyéni fejlődési lehetőséget kapjanak, és az oktatásban kialakuljanak azok az útvonalak, amelyek a tehetségeket a tudományos pálya felé irányítják. Emellett cél, hogy a hallgatókat ösztönözzük arra, hogy mielőbb bekapcsolódjanak a tudományos kutatásokba, eredményeiket tudományos diákköri konferenciákon (TDK) mutassák be, csatlakozzanak a szakkollégiumokhoz, a legkiválóbbak jelentkezzenek a doktori képzésre. Az Egyetem komplex képzési struktúrájából adódóan több karon is folyik művészeti képzés (zenei, képzőművészeti, iparművészeti, irodalmi). A tehetséggondozást az Egyetem interdiszciplinárisan is felvállalja, azaz művészeti tevékenységet végző szakkollégiumaiban a tudományos munkában tehetséges hallgatók számára művészi kibontakozásukat is segíteni kívánja.

A projekt hatására nő a hallgatók részvétele a kutatási tevékenységben, tudományos és szakmai érdeklődésüket felkeltve/megerősítve további ismeretszerzésre, kutatásban való részvételre ösztönözhetjük az érintetteket. Növekszik motivációjuk a doktori képzésben való részvételre, hazai és nemzetközi konferenciákon, kutatási együttműködésekben való részvételre. Mindezek hatására a projektgazda hazai és nemzetközi pozitív megítélése a tudományos körökben tovább erősödik, a régióban a magasan képzett, a gazdasági-társadalmi folyamatokban aktív szerepet vállaló munkavállalói kör bővül.