Pályázatok


Francois Steadelin Ösztöndíj Program

 

A pályázat célja a következők biztosítása:

– tanulmányok vagy kutatások folytatása a Közösség szociális-gazdasági érdeket képviselő területein;

– tanulmányok vagy kutatások folytatása olyan területeken, amelyek kifejezetten a Gazdasági és Szo-ciális Bizottság (ESC) tevékenységébe tartoznak.

Az ESC egy tanácsadó testület, amely Európa gazdasági és szociális partnerei részére (munkáltatók, szakszervezetek, kis vállalkozások képviselői, fogyasztók stb.) lehetőséget biztosít arra, hogy kifejtsék hivatalos álláspontjukat az Európai Unió politikáiról.

 

A pályázat beadási határideje: folyamatos.

 

A pályázók köre: 20-35 év közötti, EU-tagállambeli jelöltek pályázhatnak. Semmiféle speciális egyete-mi végzettség nem szükséges a pályázathoz.

 

A támogatás módja: évente három ösztöndíjat nyújtanak, fejenként 3 000 EUR összegben.
 

A pályázat leírása:

A tanulmányokat és a kutatásokat az ESC gyakornoki programjaiért felelős ügyintéző felügyelete alatt folytatják. A tevékenységeket részben vagy egészben az intézmény telephelyén kívül kell folytatni.
Az érdeklődőknek a három ESC csoport egyikével (munkáltatók, munkavállalók, különféle érdekek) kell kapcsolatba lépniük. Ezt azon a társadalmi munkával foglalkozó testületen vagy szakszervezeten keresztül lehet megoldani, amelyhez a pályázók tartoznak.
Az ESC fő érdeklődési területei:

Tanácsadói tevékenység:

– mezőgazdaság, vidékfejlesztés és a környezet,

– gazdasági és monetáris unió, gazdasági és szociális kohézió,

– foglalkoztatás, szociális ügyek és polgárság,

– külkapcsolatok,

– egységes piac, termelés és fogyasztás,

– közlekedés, energia, infrastruktúra és az információs társadalom.

Egyéb területek:

– elnökség és csoportok (munkáltatók, munkavállalók és különböző érdekek),

– regisztráció,

– társadalmi munkában érintett harmadik országbeli testületekkel való kapcsolatok, ideértve Közép-Kelet-Európát és a Mediterrán országokat,

– adminisztráció és személyzeti vezetés,

– kommunikáció, sajtó,

– pénzügyi ellenőrzés.

 

European Economic and Social Committee

In-service training

99, Rue Belliard

1040 Bruxels (Belgium)

(+ 32) (2) 546 93 68

(+ 32) (2) 546 81 30